GrupnaKupovina

English School of Business


Država: Serbia (Србија) Region: Grad Beograd Opština: Novi Beograd
Adresa: Zmaj Jovina 4/III Broj pošte: 11000
Kontakt: Milica Jankovic Telefon: +381 11 328 48 19
Sajt http:// www.esb.edu.rs
Matični broj: 17305735 Tip: DOO
Opis delatnosti:
Studijemenadžmenta i psihologije na engleskom jeziku

Ukoliko želite da studirate marketing, menadžment ili menadžment i psihologiju na engleskomjeziku pogledajte prezentaciju našeg fakulteta. www.esb.edu.rs  

Mi smo već 12 godina akreditovani centar renomiranih britanskih obrazovnih institucija i policenci radimo njihove studijske programe na sledeći način: matični fakultet izVelike Britanije propisuje nastavni plan i fond časova, proverava stručnostnaših predavača i daje sud da li zadovoljavaju kriterijume za držanje nastavena određenom predmetu, koja će se izvoditi na engleskom jeziku. Nakon odslušanenastave, studenti polažu ispit u pisanoj formi u vidu eseja i zadataka koje suosmislili profesori na matičnom fakultetu, koji te ispite i ocenjuju. Nakontoga, studentima stižu rezultati i nakon položenih svih ispita – diplome.Diplome izdaju matične obrazovne institucije i one su iste kao diplome kojeprimaju studenti koji se školuju u UK. To znači da upisom kod nas postajetestudent britanskog fakulteta, učite po istom programu kao britanski studenti,iz istih knjiga i dobijate diplomu koja je prepoznata u celom svetu.

Programi u našoj ponudi:

-      Heriot-Watt University, School of Life Sciences www.hw.ac.uk

Bachelorof Art in Management and Psychology

-      The Institute of Commercial Management            www.icm.ac.uk

Graduate Diploma in Management Studies

Graduate Diploma in Marketing

-      Heriot-Watt University, Edinburgh Business School www.ebsglobal.com

Master of Business Administration

Master of Science in Marketing

Master of Science in Financial Management

Master of Science in Human Resource Management

Master of Science in Strategic Planning

Doctorate of Business Administration

 

Detalje o nastavnom programu i predmetima koji seizučavaju na navedenim programima možete pogledati nawww.esb.edu.rs ilise raspitati lično, putem telefona i elektronske pošte.