GrupnaKupovina

KapitalExtra


Država: Serbia (Србија) Region: Grad Beograd Opština: Novi Beograd
Adresa: Danila Lekića 4 Broj pošte: 11070
Kontakt: Dušica Stanić Telefon: 011 227 59 26
Matični broj: 61160884 Tip: Preduzetnik
Opis delatnosti: Agencija za zastupanje u osiguranju KapitalExtra obavlja delatnosti osiguranja na teritoriji Republike Srbije sa partnerima WIENER STADTISCHE osiguranje a.d.o. Beograd, MetLife osiguranje a.d.o. Beograd i MERKUR osiguranje a.d.o. Beograd.