GrupnaKupovina
Zarada
("The future of advertising is the Internet.", Bill Gates)
Zarada je u Internet marketingu.
Zarada je u Internet istraživanju tržišta.
Sinergijom mreže biznis korisnika, šta god da radite može doneti zaradu.

Podela prihoda
Od svih firmi, koje se registruju sa područja vašeg grada - opštine imate mogućnost naplate marketinških prihoda.

Vaš marketing plan
Realno sagledajte mogućnosti u vašem gradu - opštini: koliko ima firmi i kojih delatnosti.
Pošaljite nam vaš predlog za saradnju na email: office@JointBuyer.com

Za partnere


Ako u strani kontakt nemamo partnera u vašem gradu - opštini razmislite o partnerstvu.
Potrebni su nam lokalni partneri koji mogu na najbolji način iskoristiti prednosti našeg rešenja za elektronsku trgovinu i poslovne skupove. Unapredite postojeće poslovanje i komunikaciju sa firmama.
Ponudite firmama sa područja vašeg grada - opštine besplatno rešenje za elektronsku trgovinu.
Poželjni partneri su:

1. Privredne komore i udruženja firmi
Privredne komore i udruženja firmi primenom našeg programskog rešenja pružaju konkretnu uslugu članicama. Omogućavate svojim članicama da besplatno kreiraju svoje elektronske prodavnice uz mogućnost organizovanja grupnih kupovina i prodaja uz popuste. Stvaranjem grupa firmi i organizovanjem online B2B događaja pomažu članicama u plasmanu roba i usluga na globalno tržište.
2. Lokalne samouprave
Lokalne samouprave implementacijom našeg programskog rešenja pružaju konkretnu podršku firmama i pospešuju lokalni i regionalni razvoj. Stvarate bazu ponude proizvoda i usluga sa područja vaše opštine - grada za nacionalno i globalno predstavljanje.
3. Mediji i marketinške firme
Sinergijom lokalnog medija sa našim sajtom možete ostvariti dodatni marketinški prihod od oglašavanja firmi. Slobodan marketinški prostor uvek možete popuniti sa ponudom proizvoda i usluga sa sajta.
Sve firme koje se bave marketingom i prodajom mogu iskoristiti mogućnosti elektronskih prodavnica za bolje pozicioniranje na lokalnom tržištu, ali i osvajanje nacionalnog i globalnog tržišta.

Ključ u ruke
Nudimo vam kompletno programsko rešenje po principu ključ u ruke. Jednostavnim ubacivanjem programskog koda za export podataka na vašem postojećem sajtu dobijate katalog firmi, ponuda, grupa i događaja.
Naša tehnička podrška će rešiti sve vaše probleme oko implementacije programskog rešenja.

Jedan partner
Mi želimo sa vama kvalitetnu i dugoročnu saradnju, a sa područja vašeg grada tražimo samo jednog partnera. Mi tražimo jednog partnera, jednu adresu, ali nemamo ništa protiv da u implemetaciji na lokalnom nivou učestvuje više učesnika.

Registrujte se